बंद करे

हेल्पलाइन

अन्य महत्वपूर्ण संपर्क
संस्था संपर्क नंबर
कोविड 19 हेल्पलाइन 104, +91-1972-222222
ज़िला आपातकालीन सेवा केंद्र (24*7 सेवा) +91-1972-221277, 221377, 221477, 221877
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड +91-177-2801265, 2803250
हिमाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग +91-177-2624909, 2620721
हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
  • टोल फ्री नंबर: 15100
  • हेल्पलाइन नंबर: 94180-33385
  • दूरभाष: +91-177-2623862
  • फैक्स: +91-177-2626962
  • अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर: +91-1972-224344
भारत संचार निगम लिमिटेड 1800 180 1503
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग +91-177-5522315 2657314
हिमाचल प्रदेश राज्य सेवा आयोग +91-177-2624313
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग +91-1972-222204, 221841
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय +91-177-2830273, 2830434
हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय +91-1972-224153